شهرهای خواهرخوانده شهر ویلنیوس پایتخت لیتوانی

خواهرخواندگی قراردادی است بین سران مملکتی یا سران دو شهر که برای ایجاد همبستگی و اتحاد بیشتر انسانی و فرهنگی بسته می‌شود.خواهرخواندگی اصطلاحی است که از ادبیات اروپا وارد دیگر کشورها شده و برای نخستین بار در سال 1920 بعد از جنگ جهانی اول این قرارداد بین یک شهر انگلیس و یک شهر در فرانسه منعقد شد و تا سال 1986 ادامه داشت. هدف از این قرارداد پیوند و اتحاد بین شهروندان دو شهری است که دارای منافع مشترک هستند.

مفاد این قراردادها موضوعات فرهنگی اقتصادی و بازرگانی و اخیرا ورزشی را شامل می‌شود در ادبیات اروپایی خواهرخواندگی به شهرهای دوقلو یا همسان هم گفته می‌شوند، اما در کشورهای آسیایی و امریکایی اصطلاح خواهرخواندگی رواج بیشتر دارد. علت بکارگیری واژه خواهرخواندگی به این اعتبار است که در بیشتر زبانهای دنیا واژه شهر مونث است معمولا دو شهر برای خواهرخواندگی باید دارای تشابهاتی باشند مثلا دو شهر تاریخی، دو شهر علمی یا دانشگاهی و یا دو بندر و یا حتی دو سمبل مشترک باشند که این انگیزه را ایجاد کند.

رونق و رواج گردشگری بین دو شهر خواهرخوانده و نامگذاری متقابل نام خیابانهایی به نام شهر خواهر خوانده از جمله نتایج اعلام خواهرخواندگی شهرها است. بعداز انقلاب در سال ۱۳۷۳ برای نخستین بار تهران با بیشکک پایتخت قرقیزستان خواهر خوانده اعلام شد.

کاربرد اصطلاح در کشورهای مختلف
در اروپا به این گونه شهرها شهرهای دوقلو یا شهرهای دوستی نیز می‌گویند.
در آمریکای شمالی و استرالیا از همین اصطلاح (شهر خواهر) استفاده می‌شود.

شهرهای خواهرخوانده شهر ویلنیوس پایتخت لیتوانی در زیر آمده اند:
 - آلماتی، قزاقستان
 - آستانه، قزاقستان
 - بروکسل، بلژیک
 - بوداپست، مجارستان
 - شیکاگو، ایالات متحده آمریکا
 - کیف، اوکراین

/ 0 نظر / 40 بازدید