رئیس جمهور لیتوانی جزو زنان قدرتمند جهان

در سرتاسر جهان، همواره انسانهای زیادی در عرصه سیاست به قدرت رسیده اند و با تصمیمات و اندیشه های خود، کشورشان و حتی گاها جهان را تحت تأثیر قرار داده اند. در این میان، تعداد معدودی از این افراد را زنان تشکیل می‌دهند. شاید تعداد آنها کم باشد، اما قطعا این زنان نسبت به مردان رقیب خود دارای برتری و ویژگی های خاصی بوده اند که موفق شده اند در این مقام و جایگاه قرار بگیرند.

خبرگزاری رویترز طی مقاله ای به معرفی تعدادی از این بانوان پرداخته است «دالیا گریبائوس کایت»، رئیس جمهور لیتوانی، جزء ده زن قدرتمند جهان شد.

/ 0 نظر / 36 بازدید