آهنگ رشد اقتصاد لیتوانی سرعت گرفت

اقتصاد لیتوانی با رشد بخش‌های صنایع و تولید و ساخت، با نرخ سریع‌تری در سه ماهه اول سال 2013 توسعه یافت.

تولید این کشور 4.1 درصد در سه ماهه اول سال 2013 رشد داشت. تولید ناخالص داخلی لیتوانی نیز طی این مدت 0.7 درصد افزایش یافت.

پیش از این، میزان تولید چهار درصد و تولید ناخالص داخلی یک درصد برآورد شده بود.

به گزارش بلومبرگ، اقتصاد لیتوانی 3.6 درصد در سال 2012 رشد کرد.

/ 0 نظر / 27 بازدید